THÔNG TIN CHUNG

ĐĂNG NHẬP

Thành viên thuộc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực IV
Vui lòng nhấn chuột vào đây!

Thành viên đăng nhập


Vui lòng điền thông tin tài khoản và mật khẩu vào ô dưới đây!

Lịch

Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV tiền thân là Trạm tìm kiếm cứu nạn Trường Sa được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2007.
Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Cục Hàng hải Việt Nam ra Quyết định số 1205/ QĐ-CHHVN Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV với vị trí, chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:
 
I. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (sau đây gọi tắt là Trung tâm Cứu nạn hàng hải IV) là đơn vị hạch toán phụ thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm), thực hiện chức năng tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển từ ranh giới phía Nam vùng biển tỉnh Bình Định đến ranh giới phía Nam vùng biển tỉnh Ninh Thuận và vùng biển quần đảo Trường Sa (phía Bắc giới hạn bởi vĩ tuyến 13-36’N, phía Nam giới hạn bởi vĩ tuyến 11-10’N và kinh tuyến 111-40E, phía Đông trùng với giới hạn ngoài của vùng trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn của Việt Nam), trừ vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển.
2. Trung tâm Cứu nạn hàng hải IV được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở đặt tại thành phố Nha Trang.
3. Trung tâm Cứu nạn hàng hải IV có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: “REGIONAL MARITIME SEARCH AND RESCUE CO-ORDINATION CENTRE NO.IV”, được gọi là: Nhatrang MRCC

II.  Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Trung tâm phê duyệt hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt:
a. Kế hoạch hoạt động thường xuyên, kế hoạch tài chính, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động; kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch bảo hộ lao động; kế hoạch đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ tìm kiếm, cứu nạn và các kế hoạch khác phục vụ hoạt động của đơn vị.
b. Chương trình, dự án công trình thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị được giao.
c. Kế hoạch huấn luyện thường xuyên, diễn tập và phối hợp diễn tập các lực lượng liên quan đến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại vùng biển được giao.
2. Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn
a, Xây dựng hoặc tham gia xây dựng cơ chế phối hợp, tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa Trung tâm Cứu nạn hàng hải khu vực IV, Trung tâm với các cơ quan, đơn vị liên quan;
b, Xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, kế hoạch huy động phương tiện trong các vụ việc TKCN trên biển nhanh chóng chính xác, triển khai kịp thời kế hoạch đã lập đồng thời báo cáo Tổng Giám Đốc Trung tâm để nhận sự chỉ đạo.
c, Tổ chức phối hợp, huy động, chỉ huy, điều hành lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực IV: Các phương tiện, lực lượng thuộc các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động hàng hải để tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển được giao;
d, Tham gia, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn khác để tiến hành tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển dưới sự chỉ đạo, điều hành của Trung tâm, cơ quan chủ trì;
đ, Tham gia, phối hợp, tìm kiếm, cứu nạn hàng hải đối với các quốc gia và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam, các thỏa thuận song phương, đa phương và các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, theo hướng dẫn chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;
e, Tổ chức trực 24/24 giờ hàng ngày tại Trung tâm Cứu nạn hàng hải khu vực IV và trên các phương tiện TKCN chuyên dụng để tiếp nhận thông tin, xử lý và ứng cứu kịp thời các tình huống bị nạn xảy ra trong vùng biển thuộc trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn được giao;
g, Tổ chức, thực hiện thống kê theo dõi về người, phương tiện, trang thiết bị của các lực lượng có liên quan tại nơi xảy ra vụ việc trong khu vực biển được giao để phục vụ tìm kiếm cứu nạn;
h, Tham gia diễn tập phối hợp tìm kiếm, cứu nạn với các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Trung tâm và các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn khác theo kế hoạch tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt;
3. Tổ chức quản lý và sử dụng các phương tiện tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng tìm kiếm cứu nạn được giao bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và luôn trong tư thế sẵn sàng tìm kiếm, cứu nạn khi có người bị nạn trên biển, cũng như khi thực hiện diễn tập và phối hợp diễn tập.
4. Tham gia với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam theo chỉ đạo, hướng dẫn cấp có thẩm quyền; tham gia phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trên biển khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
5. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, an toàn giao thông trên biển theo kế hoạch đã được phê duyệt.
6. Tham gia tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ tìm kiếm, cứu nạn cho các tổ chức cá nhân liên quan.
7. Đề xuất Trung tâm quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi, vi phạm theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức quản lý bộ máy, viên chức, người lao động và sử dụng biên chế được duyệt theo quy định; số lượng người làm việc của Trung tâm Cứu nạn hàng hải khu vực IV thuộc số lượng người làm việc của Trung tâm do Tổng Giám Đốc Trung tâm giao theo đề án vị trí việc làm sau khi được phê duyệt; thực hiện các chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với các viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định, phân cấp của Tổng Giám Đốc và theo quy định của pháp luật.
9. Viên chức, người lao động của Trung tâm Cứu nạn hàng hải khu vực IV khi thực thi nhiệm vụ phải sự dụng trang phục được cấp theo quy định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam .
10. Quản lý, sử dụng tài sản và kinh phí được giao theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của Trung tâm
11. Tham gia nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển, xây dựng triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác quản lý và khai thác trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn trên biển.
12. Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.
13.Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền giao.
 
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV
Địa chỉ: 65, Nguyễn Văn Linh, thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.388.0373 - Fax: 0258.388.0517 (trực 24/24 giờ)
 

 

THÔNG TIN CẦN THIẾT